Sprawozdanie Fundacji za rok 2016 znajduje się na stronie Ministerstwa […]

SPRAWOZDANIE ...


W czerwcu przekazaliśmy około 40kg karmy mokrej Schronisku dla bezdomnych […]

PRZEKAZALIŚMY


W kwietniu nasza Inspektor przeprowadziła interwencję pokontrolną w miejscowości Ławeczko […]

WIZYTA ...Miejsce: Ławeczko Nowe W kwietniu dostaliśmy zgłoszenie interwencyjne odnośnie psa w […]

nr ...


W marcu nasza Inspektor przeprowadziła interwencję pokontrolną w Zajezierzu. Przypomnijmy, […]

WIZYTA ...


22 kwietnia 2017 świętowaliśmy 5 rocznicę działalności Fundacji. Tego dnia […]

5 ...