SPRAWOZDANIE ROCZNE -2012


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PO LUDZKU DO ZWIERZĄT – PRZYJAZNA ŁAPA ZA ROK 2012

1. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Po Ludzku Do Zwierząt – Przyjazna Łapa za rok 2012 DOWNLOAD Dokument PDF [3,71 MB]

2. Sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji Po Ludzku Do Zwierząt – Przyjazna Łapa za rok 2012 DOWNLOAD Dokument PDF [1,69 MB]

2.1 Informacja dodatkowa do bilansu na dzień 31.12.2012r. w Fundacji Po Ludzku Do Zwierząt – Przyjazna Łapa DOWNLOAD Dokument PDF [3,71 MB]