ŻYCIE BEZ FUTRA


Futro naturalne – okrycie wierzchnie uszyte ze skór zwierzęcych , symbol luksus. Natomiast rzeczywiście definicja powinna brzmieć: obdarcie ze skóry zwierząt przetrzymywanych w nieludzkich warunkach.

Miejsca w których hoduje się zwierzęta futerkowe śmiało można nazwać obozami koncentracyjnymi . Zwierzęta tam przetrzymywane są w karygodnych warunkach (stłoczone w niewielkich klatkach, pozbawione ruchu). Gdy nadejdzie ich czas, nie ma litości, zabijane są prądem, gazami spalin samochodowych, złamaniem kręgosłupa….

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nosisz prawdziwe futro ?? Pomyśl czy warto…

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 9 września 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt2) (Dz. U. z dnia 21 września 2004 r.)

§ 13. 1. Zwierzęta futerkowe z gatunków lis pospolity, lis polarny, norka, tchórz, jenot, nutria, szynszyla i królik uśmierca się przez zastosowanie:
1) urządzeń działających mechanicznie powodujących penetrację mózgu lub
2) środka znieczulającego w dawce śmiertelnej, lub
3) porażenia prądem powodującego zatrzymanie akcji serca, lub
4) chloroformu, lub
5) dwutlenku węgla, lub
6) tlenku węgla.

2. Szczegółowe warunki i metody uśmiercania zwierząt, o których mowa w ust. 1, są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

ZAŁĄCZNIK Nr 4
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I METODY UŚMIERCANIA ZWIERZĄT FUTERKOWYCH

Zwierzęta futerkowe uśmierca się przez zastosowanie:
1) urządzenia bolcowego penetrującego, ustawionego w sposób pozwalający na uszkodzenie kory mózgowej, przy czym po ogłuszeniu zwierzęta niezwłocznie wykrwawia się;
2) środka znieczulającego w dawce powodującej natychmiastową utratę świadomości, a następnie śmierć;
3) porażenia prądem elektrycznym powodującego zatrzymanie akcji serca, przy czym elektrody przykłada się w sposób
umożliwiający przepływ prądu bezpośrednio przez mózg i serce; w przypadku lisów, jeżeli elektrody przykłada się do nosa i odbytu, stosuje się prąd o natężeniu wynoszącym 0,3 A przez co najmniej 3 sekundy;
4) tlenku węgla lub dwutlenku węgla, przy czym: (…)
c) tlenek węgla produkowany przez przystosowany do tego celu silnik spalinowy może być stosowany wyłącznie w przypadku łasicowatych i szynszyli, po schłodzeniu i przefiltrowaniu oraz gdy jest wolny od drażniących substancji lub gazów; zwierząt nie umieszcza się w komorach przed osiągnięciem 1 % stężenia gazu,
5) dwutlenku węgla – w przypadku łasicowatych i szynszyli;
6) chloroformu – w przypadku szynszyli, przy czym: (…)
b) zwierzęta umieszcza się w komorze, gdy występuje w niej nasycony związek chloroformu z powietrzem,
c) wdychany gaz powoduje głębokie znieczulenie, a następnie śmierć zwierzęcia,
d) zwierzęta pozostają w komorze do czasu stwierdzenia ich śmierci.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA