nr 07/13


Miejsce: Zarzecze, Puławy

Dnia 4 kwietnia 2013r. dostaliśmy zgłoszenie odnośnie złych warunków psów przebywających na posesji przy ul. Zarzecze w Puławach.

Pojechaliśmy pod wyznaczony adres i na miejscu zastaliśmy właściciela posesji. Podczas kontroli nie zastaliśmy zwierząt domowych, ani gospodarskich.

Właściciel posesji zaprzeczył, aby posiadał jakiekolwiek zwierzęta. Na posesji, ani w pomieszczeniu budynku nie znaleźliśmy zwierząt, ani elementów mogących wskazywać na obecność zwierząt np. buda, miska, karma.
Po kontroli przeprowadziliśmy wywiad środowiskowy z którego uzyskaliśmy informację, że właściciele posesji przy ul. Zarzecze nie posiada zwierząt.