nr 16/13


Miejsce: Włostowice

Dnia 17 czerwca 2013r. dostaliśmy zgłoszenie interwencyjne odnośnie bydła przetrzymywanego przy ul. Krzywej na Włostowicach.

Na miejscu zastaliśmy kobietę pilnującą krowy oraz warunki widoczne na zdjęciach.

W „barakach” przebywało 5 krów przywiązanych łańcuchem do belek. Podłoże w momencie kontroli było zanieczyszczone oraz krowy nie posiadały dostępu do wody. Kobieta powiedziała, że krowy przebywają w barakach przywiązane 24/h.

W związku z powyższym przesłaliśmy protokół oraz zdjęcia do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Puławach w celu podjęcia ewentualnych dalszych kroków.

000791 000792 000793 000795 000796

NOTKA POKONTROLNA

Dnia 2 lipca 2013r. byliśmy z Inspektorem z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Puławach u krów na Włostowicach. Inspektor uznał, że warunki w jakich krowy przebywają są zgodne z Rozporządzeniem MRiRW w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich („barak” chroni przed warunkami atmosferycznymi), krowy posiadają łańcuch długości która, umożliwia im położenie się na podłożu, krowy same w sobie są zadbane, racice mają zadbane.

Podczas kontroli krowy nie posiadały dostępu do wody, jednocześnie nie wyglądały na odwodnione w związku z tym nie można uznać, że krowy nie są pojone.

Reasumując zgodnie z Rozporządzeniem MRiRW w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich nie ma podstaw, aby uznać że krowy są w nieodpowiednich warunkach lub ich stan zagrażał ich życiu.

Na dniach dostaniemy notatkę służbową z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Puławach.

Notatka służbowa Inspektora Weterynaryjnego

001103