SPRAWOZDANIE ROCZNE – 2013


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PO LUDZKU DO ZWIERZĄT – PRZYJAZNA ŁAPA ZA ROK 2013

1. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Po Ludzku Do Zwierząt – Przyjazna Łapa za rok 2013 DOWNLOAD Dokument PDF [4,54 MB]

2. Sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji Po Ludzku Do Zwierząt – Przyjazna Łapa za rok 2013 DOWNLOAD Dokument PDF [2,88 MB]

2.1 Informacja dodatkowa do bilansu na dzień 31.12.2013r. w Fundacji Po Ludzku Do Zwierząt – Przyjazna Łapa DOWNLOAD Dokument PDF [651 kB]