nr 09/15


Miejsce: Kolonia Góra Puławska

Pod koniec listopada dostaliśmy zgłoszenie interwencyjne z Kolonii Góra Puławska.

Ze względu, że działamy na terenie miasta Puławy na nasza prośbę interwencję przeprowadzili Urzędnicy z Gminy Puławy.

Ze względu, że nie wykonano zdjęć podczas kontroli, nasza Inspektorka pojechała pod wyznaczony adres w celu skontrolowania czy właściciel dostosował się do zaleceń Urzędników odnośnie poprawy warunków bytowych.

Wkrótce umieścimy raport.

*Zdjęcia przesłała nam osoba zgłaszająca interwencję.

001947 001948 001949

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

Z raportu kontroli Urzędników Gminy Puławy stwierdzamy, iż warunki bytowe psów jak i stan psów są DOBRE (szczepienia aktualne, buda ocieplona, kojec dostosowany do wielkości psów, psy wizualnie zadbane, psy poruszają się swobodnie w kojcu, dostęp do wody oraz pokarmu)

Jedynym uchybieniem na jaki zwrócili uwagę Urzędnicy jest podłoże w kojcach – porozrzucane deski, podłoże zaśmiecone, podkopy przy budach. Właściciel dostał wytyczne odnośnie poprawy warunków.

Ze względu, że podczas kontroli nie wykonano zdjęć, nasza Inspektorka udała się pod wyznaczony adres w celu kontroli czy warunki zostały poprawione.

Inspektorka zastałą właściciela psów, który przedstawił aktualne szczepienia przeciwko wściekliźnie. Psy wizualnie są w bardzo dobrym stanie. Budy są ocieplone, kojec jest dostosowany do wielkości psów, psy poruszają się swobodnie w kojcu. Psy posiadały dostęp do pokarmu.

Jednakże również stwierdzono uchybienia tj.
–brak stałego dostępu do wody pitnej (miski były puste)
—podłoże w kojcach zaśmiecone
–porozrzucane deski w kojcach
–podkopy przy budach

Mimo zaleceń Urzędników Gminy Puławy właściciel nie poprawił stanu podłoża w kojcach tłumacząc się brakiem czasu.

W związku z powyższym daliśmy właścicielowi psów ostatnią szansę i wyznaczyliśmy termin na poprawę warunków do 9 stycznia 2016r.

001952 001953 001954 001955

RAPORT – II KONTROLA

9 stycznia 2015 Inspektorka pojechała sprawdzić czy właściciel psów poprawił warunki bytowe. Gdy zajechała pod wyznaczony adres psy biegały luzem po posesji.
 
Uchybienia które przedstawiliśmy podczas kontroli zostały w większości wyeliminowane tj.
 
-psy posiadają dostęp do wody pitnej
-podłoże w kojcach zostało oczyszczone
-podkopy przy budach zostały zasypane
 
Dodatkowo budy zostały wyściełane słomą.
 
Natomiast podłoże w kojcach nadal nie było do końca wyrównane. Właściciel tłumaczył się silnymi mrozami i obiecał, że jak tylko mrozy odpuszczą to zajmie się podłożem w kojcach.
001981 001982 001983 001984 001985 001986