INFORMACJA


Osoby które w ostatnich dniach przesłały formularz zgłoszeniowy dla Wolontariusza zapraszamy na spotkanie 6 lutego o godz. 16.00 w siedzibie Fundacji tj. ul. Czartoryskich 8

Osoby niepełnoletnie proszone są o zabranie ze sobą pisemnej zgody rodzica.