nr 07/16


W marcu dostaliśmy zgłoszenie odnośnie psa przetrzymywanego na łańcuchu, bez schronienia, na jednej z posesji w Żyrzynie.

Inspektor na  miejscu zastała psa przywiązanego splątanym łańcuchem do drzewa. Na posesji nie było budy, ani innego schronienia pozwalającego psu schować się przed deszczem.

Na początku właściciel nie był chętny do współpracy, jednakże po rozmowie z naszą Inspektor zaczęło coś do niego docierać i zaczął współpracować.

Właściciel tłumaczył się, że psa zabiera do domu, a tylko chwilowo go przywiązuje do drzewa.

Pies miał stały dostęp do wody pitnej oraz pokarmu. Pies wizualnie był w dobrym stanie.

Pies nie posiadał aktualnych szczepień przeciwko wściekliźnie.

Właściciel został pouczony oraz został wyznaczony termin na postawienie budy i zaszczepienie psa.

Ze względu na trudną sytuację życiową właściciela psa, Fundacja podjęła decyzję, że pokryje koszta szczepienia psa.

1 2 3 4