O Fundacji


"Zwycięzcą jest Ten, co daje od siebie więcej niż może"

Władze Fundacji
Sprawozdania
Statut Fundacji
KRS Fundacji
Wolontariat

Czy pobieramy wynagrodzenie?

W Fundacji działają ludzie, którym los zwierząt nie jest obojętny i postanowili poświęcić swój wolny czas na pomoc - bez pobierania wynagrodzenia.

Na co przeznaczamy darowizny?

Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych (wsparcie i pomoc potrzebującym zwierzętom, działania interwencyjne, itd. ) oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji (lokal, konto bankowe, księgowa, itd.).

Czy posiadamy status OPP ?

Od 24 maja 2016 posiadamy Status Organizacji Pożytku Publicznego OPP, co za tym idzie można przekazać nam 1%

Czy ktoś nas reprezentuje ?

Opiekę prawną nad Fundacją sprawuje Kancelaria Adwokacka Małgorzata Arciuch.

OFOP ?

Od roku 2016 jesteśmy Członkiem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

Współpraca ?

Fundacja współpracuje z licznymi instytucjami między innymi ze Starostwem Powiatowym, Urzędem Miasta, Urzędem Gminy, Policją, Strażą Miejską

Sponsorzy & Patroni

Fundacja 15 marca 2021 roku odebrała ZWIERZAKOBUSA, dar pomagaczy RATUJEMYZWIERZAKI.PL

Fundacja otrzymała zwierzakobusa umową darowizny. Samochód zdobyliśmy dzięki zaufaniu i głosom mieszkańców Puław oraz Polski!

Z całego serca dziękujemy!