Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2016


1. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Po Ludzku Do Zwierząt – Przyjazna Łapa za rok 2016 KLIK

2. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego KLIK

3. Bilans KLIK

4. Rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny KLIK

5. Dodatkowe informacje i objaśnienia KLIK