Władze Fundacji


Zarząd Fundacji

Agnieszka Śniegocka

Prezes Zarządu, Fundator

Karolina Stępień

W-ce Prezes Zarządu

Rada Fundacji

Łukasz Markowski
Marlena Włodarkiewicz
Patrycja Iwan