Władze Fundacji


Zarząd Fundacji

Agnieszka Śniegocka

Prezes Zarządu, Fundator

Karolina Stępień

W-ce Prezes Zarządu

Barbara Ziarek

Członek Zarządu

Rada Fundacji

Marlena Włodarkiewicz
Patrycja Iwan
Arkadiusz Gozdek