Wolontariat


Czym zajmuje się Wolontariusz?

Kampanie, Festyny, Happeningi

Uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez Fundację

Schronisko

Pomoc w zakresie opieki nad zwierzętami schroniskowymi

Zbiórki publiczne

Udział w zbiórkach publicznych oraz w zbiórkach darów rzeczowych na rzecz zwierząt

Interwencje

Przeprowadzanie interwencji w przypadku zgłoszeń znęcania się nad zwierzętami

Fotografowanie

Tworzenie dokumentacji fotograficznej na potrzeby Fundacji (stoiska, interwencje, itp.)

DT/DS

Szukanie Domów Tymczasowych oraz Domów Stałych