SPRAWOZDANIE – ZBIÓRKI 2013


KWIECIEŃ 2013

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ PROWADZONEJ PRZEZ FUNDACJĘ PO LUDZKU DO ZWIERZĄT – PRZYJAZNA ŁAPA

Organizator zbiórki: Fundacja Po Ludzku Do Zwierząt – Przyjazna Łapa z siedzibą w Puławach, ul. 6 Sierpnia 5 lok. 20, 24-100 Puławy

Nazwa organu i nr pozwolenia: Zbiórka przeprowadzona na podstawie zezwolenia Prezydenta Miasta Puławy, nr SO.5311.5.2013 z dn. 25.03.2013r

Zbiórka była przeprowadzona na terenie Galerii oraz miasta Puławy w dniu 20 kwietnia 2013r. w następujących formach:
– zbiórka dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich

W wyniku zbierania dobrowolnych datków do puszek kwestarskich pozyskano kwotę 545,77 zł.
Środki zebrane do puszek zostały wpłacone na konto bankowe Fundacji o numerze 68 2490 0005 0000 4500 4331 3049

W związku z organizacją zbiórki publicznej poniesiono następujące koszty:
1. Opłata skarbowa za zezwolenie – 82,00 zł
2. Art. spożywcze – stoisko wege – 27,31 zł

Środki zostaną wydatkowane na cele statutowe i pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

W imieniu Fundacji Po Ludzku Do Zwierząt – Przyjazna Łapa

Agnieszka Chmurzyńska
Prezes Zarządu

Kamil Śniegocki
Wiceprezes Zarządu


CZERWIEC 2013

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONEJ PRZEZ FUNDACJĘ PO LUDZKU DO ZWIERZĄT – PRZYJAZNA ŁAPA

Organizator zbiórki: Fundacja Po Ludzku Do Zwierząt – Przyjazna Łapa z siedzibą w Puławach, ul. 6 Sierpnia 5 lok. 20, 24-100 Puławy

Nazwa organu i nr pozwolenia: Zbiórka przeprowadzona na podstawie zezwolenia Prezydenta Miasta Puławy, nr SO.5311.11.2013 z dn. 03.06.2013r

Zbiórka była przeprowadzona na terenie Galerii Zielonej oraz miasta Puławy w dniu 15 czerwca 2013r. w następujących formach:
– zbiórka dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich

W wyniku zbierania dobrowolnych datków do puszek kwestarskich pozyskano kwotę 579,70 zł.
Środki zebrane do puszek zostały wpłacone na konto bankowe Fundacji o numerze 68 2490 0005 0000 4500 4331 3049

W związku z organizacją zbiórki publicznej poniesiono następujące koszty:
1. Opłata skarbowa za zezwolenie – 82,00 zł

Środki zostaną wydatkowane na cele statutowe i pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

W imieniu Fundacji Po Ludzku Do Zwierząt – Przyjazna Łapa

Agnieszka Chmurzyńska
Prezes Zarządu

Kamil Śniegocki
Wiceprezes Zarządu


 

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONEJ PRZEZ FUNDACJĘ PO LUDZKU DO ZWIERZĄT – PRZYJAZNA ŁAPA

Organizator zbiórki: Fundacja Po Ludzku Do Zwierząt – Przyjazna Łapa z siedzibą w Puławach, ul. 6 Sierpnia 5 lok. 20, 24-100 Puławy

Nazwa organu i nr pozwolenia: Zbiórka przeprowadzona na podstawie zezwolenia Prezydenta Miasta Puławy, nr SO.5311.12.2013 z dn. 19.06.2013r

Zbiórka była przeprowadzona na terenie Portu Marina w Puławach w dniu 23 czerwca 2013r. w następujących formach:
– zbiórka dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich

W wyniku zbierania dobrowolnych datków do puszek kwestarskich pozyskano kwotę 231,42 zł.
Środki zebrane do puszek zostały wpłacone na konto bankowe Fundacji o numerze 68 2490 0005 0000 4500 4331 3049

W związku z organizacją zbiórki publicznej poniesiono następujące koszty:
1. Opłata skarbowa za zezwolenie – 82,00 zł

2. Stoisko fundacyjne (art. spożywcze) – 60,76 zł

Środki zostaną wydatkowane na cele statutowe i pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

W imieniu Fundacji Po Ludzku Do Zwierząt – Przyjazna Łapa

Agnieszka Chmurzyńska
Prezes Zarządu

Kamil Śniegocki
Wiceprezes Zarządu


SIERPIEŃ 2013

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONEJ PRZEZ FUNDACJĘ PO LUDZKU DO ZWIERZĄT – PRZYJAZNA ŁAPA

Organizator zbiórki: Fundacja Po Ludzku Do Zwierząt – Przyjazna Łapa z siedzibą w Puławach, ul. 6 Sierpnia 5 lok. 20, 24-100 Puławy

Nazwa organu i nr pozwolenia: Zbiórka przeprowadzona na podstawie zezwolenia Wójta Gminy Końskowola, nr Or.5311.3.2013 z dn. 16.08.2013r

Zbiórka była przeprowadzona podczas Dożynek Powiatowych (plac wystawowy LODR w Końskowoli) w dniu 25 sierpnia 2013r. w następujących formach:
– zbiórka dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich

W wyniku zbierania dobrowolnych datków do puszek kwestarskich pozyskano kwotę 169,19 zł.
Środki zebrane do puszek zostały wpłacone na konto bankowe Fundacji o numerze 68 2490 0005 0000 4500 4331 3049

W związku z organizacją zbiórki publicznej poniesiono następujące koszty:
1. Opłata skarbowa za zezwolenie – 82,00 zł

Środki zostaną wydatkowane na cele statutowe Fundacji.

W imieniu Fundacji Po Ludzku Do Zwierząt – Przyjazna Łapa

Agnieszka Chmurzyńska
Prezes Zarządu

Kamil Śniegocki
Wiceprezes Zarządu


WRZESIEŃ 2013

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONEJ PRZEZ FUNDACJĘ PO LUDZKU DO ZWIERZĄT – PRZYJAZNA ŁAPA

Organizator zbiórki: Fundacja Po Ludzku Do Zwierząt – Przyjazna Łapa z siedzibą w Puławach, ul. 6 Sierpnia 5 lok. 20, 24-100 Puławy

Nazwa organu i nr pozwolenia: Zbiórka przeprowadzona na podstawie zezwolenia Prezydenta Miasta Puławy, nr SO.5311.14.2013 z dn. 12.09.2013r

Zbiórka była przeprowadzona na terenie Portu Marina w Puławach w dniach 21 i 22 września 2013r. w następujących formach:
– zbiórka dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich

W wyniku zbierania dobrowolnych datków do puszek kwestarskich pozyskano kwotę 102,34 zł.
Środki zebrane do puszek zostały wpłacone na konto bankowe Fundacji o numerze 68 2490 0005 0000 4500 4331 3049

Środki zostaną wydatkowane na Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Puławach.

W imieniu Fundacji Po Ludzku Do Zwierząt – Przyjazna Łapa

Agnieszka Chmurzyńska
Prezes Zarządu

Kamil Śniegocki
Wiceprezes Zarządu


WRZESIEŃ 2013

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONEJ PRZEZ FUNDACJĘ PO LUDZKU DO ZWIERZĄT – PRZYJAZNA ŁAPA

Organizator zbiórki: Fundacja Po Ludzku Do Zwierząt – Przyjazna Łapa z siedzibą w Puławach, ul. 6 Sierpnia 5 lok. 20, 24-100 Puławy

Nazwa organu i nr pozwolenia: Zbiórka przeprowadzona na podstawie zezwolenia Prezydenta Miasta Puławy, nr SO.5311.15.2013 z dn. 12.09.2013r

Zbiórka była przeprowadzona na terenie TESCO, ul. Dęblińska 18D w Puławach w dniach 27-29 września 2013r. w następujących formach:
– zbiórka darów w postaci karmy, itp.

W wyniku zbierania darów w postaci karmy, itp. zebrano 71,45kg karmy (sucha,mokra), 5 opakowań Pedigree DentaStix oraz 1 sweter.

Dary zostały przekazane na Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Puławach.

W imieniu Fundacji Po Ludzku Do Zwierząt – Przyjazna Łapa

Agnieszka Chmurzyńska
Prezes Zarządu

Kamil Śniegocki
Wiceprezes Zarządu


PAŹDZIERNIK 2013

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONEJ PRZEZ FUNDACJĘ PO LUDZKU DO ZWIERZĄT – PRZYJAZNA ŁAPA

Organizator zbiórki: Fundacja Po Ludzku Do Zwierząt – Przyjazna Łapa z siedzibą w Puławach, ul. 6 Sierpnia 5 lok. 20, 24-100 Puławy

Nazwa organu i nr pozwolenia: Zbiórka przeprowadzona na podstawie zezwolenia Prezydenta Miasta Puławy, nr SO.5311.16.2013 z dn. 02.10.2013r

Zbiórka była przeprowadzona na terenie Galerii Zielonej w dniu 19 października 2013r. w następujących formach:
– zbiórka dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich

W wyniku zbierania dobrowolnych datków do puszek kwestarskich pozyskano kwotę 566,93 zł.
Środki zebrane do puszek zostały wpłacone na konto bankowe Fundacji o numerze 68 2490 0005 0000 4500 4331 3049

W związku z organizacją zbiórki publicznej poniesiono następujące koszty:
1. Opłata skarbowa za zezwolenie – 82,00 zł

Środki zostaną wydatkowane na cele statutowe i pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

W imieniu Fundacji Po Ludzku Do Zwierząt – Przyjazna Łapa

Agnieszka Chmurzyńska
Prezes Zarządu

Kamil Śniegocki
Wiceprezes Zarządu


LISTOPAD 2013

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONEJ PRZEZ FUNDACJĘ PO LUDZKU DO ZWIERZĄT – PRZYJAZNA ŁAPA

Organizator zbiórki: Fundacja Po Ludzku Do Zwierząt – Przyjazna Łapa z siedzibą w Puławach, ul. 6 Sierpnia 5 lok. 20, 24-100 Puławy

Nazwa organu i nr pozwolenia: Zbiórka przeprowadzona na podstawie zezwolenia Prezydenta Miasta Puławy, nr SO.5311.17.2013 z dn. 25.10.2013r

Zbiórka była przeprowadzona na terenie TESCO, ul. Dęblińska 18D w Puławach w dniach 15-17 listopada 2013r. w następujących formach:
– zbiórka darów w postaci karmy, itp.

W wyniku zbierania darów zebrano:

1. karma dla psów (sucha, mokra) – 146,315kg
2. karma dla kotów (sucha,mokra) – 14,58kg
3. ponadto: 1 koc, 3 ręczniki, 2 kagańce, 2 smycze, 1 kolczatka

Karma i rzeczy dla psów zostaną przekazane Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Puławach, natomiast karma dla kotów Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Puławach na potrzeby dokarmiania kotów wolnożyjących.

W imieniu Fundacji Po Ludzku Do Zwierząt – Przyjazna Łapa

Agnieszka Chmurzyńska
Prezes Zarządu

Kamil Śniegocki
Wiceprezes Zarządu