SPRAWOZDANIE – ZBIÓRKI 2014


MAJ 2014

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONEJ PRZEZ FUNDACJĘ PO LUDZKU DO ZWIERZĄT – PRZYJAZNA ŁAPA

Organizator zbiórki: Fundacja Po Ludzku Do Zwierząt – Przyjazna Łapa z siedzibą w Puławach, ul. 6 Sierpnia 5 lok. 20, 24-100 Puławy

Nazwa organu i nr pozwolenia: Zbiórka przeprowadzona na podstawie zezwolenia Prezydenta Miasta Puławy, nr SO.5311.8.2014 z dn. 23.05.2014r

Zbiórka była przeprowadzona na terenie Galerii Zielonej w dniu 31 maja 2014r. w następujących formach:
– zbiórka dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich

W wyniku zbierania dobrowolnych datków do puszek kwestarskich pozyskano kwotę 364,01 zł.
Środki zebrane do puszek zostały wpłacone na konto bankowe Fundacji o numerze 22 2030 0045 1110 0000 0314 0860

W związku z organizacją zbiórki publicznej poniesiono następujące koszty:
1. Opłata skarbowa za zezwolenie – 82,00 zł

Środki zostaną wydatkowane na cele statutowe oraz pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

W imieniu Fundacji Po Ludzku Do Zwierząt – Przyjazna Łapa

Agnieszka Chmurzyńska
Prezes Zarządu

Kamil Śniegocki
Wiceprezes Zarządu


PAŹDZIERNIK 2014

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ ORGANIZOWANEJ PRZEZ FUNDACJĘ PO LUDZKU DO ZWIERZĄT – PRZYJAZNA ŁAPA

Organizator zbiórki: Fundacja Po Ludzku Do Zwierząt – Przyjazna Łapa z siedzibą w Puławach, ul. Sieroszewskiego 4, 24-100 Puławy

Nazwa organu i nr pozwolenia: Zbiórka organizowana na podstawie zezwolenia Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, nr 2014/842/OR

Zbiórka miała zostać przeprowadzona na terenie sklepów STOKROTKA w dniach 17-19 października 2014r. oraz 24-26 października 2014r. w następujących formach:
– zbiórka dobrowolnych datków do koszy ustawionych w sklepach

ZBIÓRKA NIE ODBYŁA SIĘ Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD FUNDACJI. PO UZYSKANIU ZEZWOLENIA NA ZBIÓRKĘ NIE MOŻNA BYŁO NAWIĄZAĆ KONTAKTU Z OSOBA DECYZYJNĄ STOKROTEK W PUŁAWACH

INFORMACJA O ZBIÓRCE NA STRONIE MINISTERSTWA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI ->KLIK

W imieniu Fundacji Po Ludzku Do Zwierząt – Przyjazna Łapa

Agnieszka Śniegocka
Prezes Zarządu

Kamil Śniegocki
Wiceprezes Zarządu


 LISTOPAD 2014

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONEJ PRZEZ FUNDACJĘ PO LUDZKU DO ZWIERZĄT – PRZYJAZNA ŁAPA

Organizator zbiórki: Fundacja Po Ludzku Do Zwierząt – Przyjazna Łapa z siedzibą w Puławach, ul. Sieroszewskiego 4, 24-100 Puławy

Nazwa organu i nr pozwolenia: Zbiórka przeprowadzona na podstawie zezwolenia Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, nr 2014/1415/OR

Zbiórka była przeprowadzona na terenie pasażu TESCO, ul. Dęblińska 18D w Puławach w dniach 21-23 listopada 2014r. oraz 28-30 listopada 2014r. w następujących formach:
– zbiórka do kosza ustawionego w Tesco

W wyniku zbierania darów zebrano:

1. karma dla psów (sucha, mokra) – 15,694 kg
2. karma dla kotów (sucha,mokra) – 0,7 kg
3. ponadto: 4 miski, 6 koców, 1 ręcznik, 1 szelki dla psa, 1 obroża dla psa, 1 smycz automatyczna dla psa

Karma i rzeczy zostaną przekazane Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Puławach.

INFORMACJA O ZBIÓRCE NA STRONIE MINISTERSTWA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI -> KLIK

W imieniu Fundacji Po Ludzku Do Zwierząt – Przyjazna Łapa

Agnieszka Śniegocka
Prezes Zarządu

Kamil Śniegocki
Wiceprezes Zarządu