SPRAWOZDANIE ROCZNE – 2014


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PO LUDZKU DO ZWIERZĄT – PRZYJAZNA ŁAPA ZA ROK 2014

1. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Po Ludzku Do Zwierząt – Przyjazna Łapa za rok 2014 DOWNLOAD Dokument PDF [3,2 MB]

2. Sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji Po Ludzku Do Zwierząt – Przyjazna Łapa za rok 2014 DOWNLOAD Dokument PDF [1,52MB]

2.1 Informacja dodatkowa do bilansu na dzień 31.12.2014r. w Fundacji Po Ludzku Do Zwierząt – Przyjazna Łapa DOWNLOAD Dokument PDF [1018,62 kB]