SPRAWOZDANIE – ZBIÓRKI 2015


MARZEC 2015

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ FUNDACJĘ PO LUDZKU DO ZWIERZĄT – PRZYJAZNA ŁAPA

Organizator zbiórki: Fundacja Po Ludzku Do Zwierząt – Przyjazna Łapa z siedzibą w Puławach, ul. Sieroszewskiego 4, 24-100 Puławy

Nazwa organu i nr pozwolenia: Zbiórka przeprowadzona na podstawie zezwolenia władz szkoły –  I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. A. J. Czartoryskiego

Zbiórka była przeprowadzona na terenie  I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. A. J. Czartoryskiego, ul. Partyzantów 16 w Puławach w dniach 24-26 marca 2015r. w następujących formach:
– zbiórka dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich

W wyniku zbierania dobrowolnych datków do puszek kwestarskich pozyskano kwotę 460 zł.
Środki zebrane do puszek zostały wpłacone na konto bankowe Fundacji o numerze 22 2030 0045 1110 0000 0314 0860

W imieniu Fundacji Po Ludzku Do Zwierząt – Przyjazna Łapa

Agnieszka Śniegocka
Prezes Zarządu

Kamil Śniegocki
Wiceprezes Zarządu

 


 KWIECIEŃ 2015

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONEJ PRZEZ FUNDACJĘ PO LUDZKU DO ZWIERZĄT – PRZYJAZNA ŁAPA

Organizator zbiórki: Fundacja Po Ludzku Do Zwierząt – Przyjazna Łapa z siedzibą w Puławach, ul. Sieroszewskiego 4, 24-100 Puławy

Nazwa organu i nr pozwolenia: Zbiórka przeprowadzona na podstawie zezwolenia Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, nr 2015/1270/OR

Zbiórka była przeprowadzona na terenie Galerii Zielonej, ul. Lubelska 2 w Puławach w dniu 25 kwietnia 2015r. w następujących formach:
– zbiórka dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich

W wyniku zbierania dobrowolnych datków do puszek kwestarskich pozyskano kwotę 631,91 zł.
Środki zebrane do puszek zostały wpłacone na konto bankowe Fundacji o numerze 22 2030 0045 1110 0000 0314 0860

W związku z organizacją zbiórki publicznej nie poniesiono kosztów.

Środki zostaną wydatkowane na cele statutowe: zakup karmy dla zwierząt, sfinansowanie leczenia zwierząt osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, pokrycie kosztów wynajmu i ubezpieczenia lokalu przeznaczonego do organizacji wolontariatu.

INFORMACJA O ZBIÓRCE NA STRONIE MINISTERSTWA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI -> KLIK

W imieniu Fundacji Po Ludzku Do Zwierząt – Przyjazna Łapa

Agnieszka Śniegocka
Prezes Zarządu

Kamil Śniegocki
Wiceprezes Zarządu

 


 MAJ 2015

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ FUNDACJĘ PO LUDZKU DO ZWIERZĄT – PRZYJAZNA ŁAPA

Organizator zbiórki: Fundacja Po Ludzku Do Zwierząt – Przyjazna Łapa z siedzibą w Puławach, ul. Sieroszewskiego 4, 24-100 Puławy

Nazwa organu i nr pozwolenia: Zbiórka przeprowadzona na podstawie zezwolenia władz szkoły – Zespołu Szkół nr 2

Zbiórka była przeprowadzona na terenie Zespołu Szkół nr 2, ul. Osiedle Szkolne 5B w Janowcu w dniu 14 maja 2015r. w następujących formach:
– zbiórka dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich

W wyniku zbierania dobrowolnych datków do puszek kwestarskich pozyskano kwotę 71,65 zł.
Środki zebrane do puszek zostały wpłacone na konto bankowe Fundacji o numerze 22 2030 0045 1110 0000 0314 0860

W imieniu Fundacji Po Ludzku Do Zwierząt – Przyjazna Łapa

Agnieszka Śniegocka
Prezes Zarządu

Kamil Śniegocki
Wiceprezes Zarządu


 PAŹDZIERNIK 2015

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONEJ PRZEZ FUNDACJĘ PO LUDZKU DO ZWIERZĄT – PRZYJAZNA ŁAPA

Organizator zbiórki: Fundacja Po Ludzku Do Zwierząt – Przyjazna Łapa z siedzibą w Puławach, ul. Sieroszewskiego 4, 24-100 Puławy

Nazwa organu i nr pozwolenia: Zbiórka przeprowadzona na podstawie zezwolenia Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, nr 2015/3547/OR

Zbiórka była przeprowadzona na terenie Galerii Zielonej, ul. Lubelska 2 w Puławach w dniu 10 października 2015r. w następujących formach:
– zbiórka dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich

W wyniku zbierania dobrowolnych datków do puszek kwestarskich pozyskano kwotę 1038,77 zł.
Środki zebrane do puszek zostały wpłacone na konto bankowe Fundacji o numerze 22 2030 0045 1110 0000 0314 0860

W związku z organizacją zbiórki publicznej nie poniesiono kosztów.

Środki zostaną wydatkowane na cele statutowe: zakup karmy dla zwierząt, sfinansowanie leczenia zwierząt osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, pokrycie kosztów wynajmu i ubezpieczenia lokalu przeznaczonego do organizacji wolontariatu, wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

INFORMACJA O ZBIÓRCE NA STRONIE MINISTERSTWA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI -> KLIK

W imieniu Fundacji Po Ludzku Do Zwierząt – Przyjazna Łapa

Agnieszka Śniegocka
Prezes Zarządu

Kamil Śniegocki
Wiceprezes Zarządu