SPRAWOZDANIE ROCZNE – 2015


1. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Po Ludzku Do Zwierząt – Przyjazna Łapa za rok 2015 DOWNLOAD Dokument PDF [95,2 kB]

2. Sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji Po Ludzku Do Zwierząt – Przyjazna Łapa za rok 2015 DOWNLOAD Dokument PDF [1,17MB]

2.1 Informacja dodatkowa do bilansu na dzień 31.12.2015r. w Fundacji Po Ludzku Do Zwierząt – Przyjazna Łapa DOWNLOAD Dokument PDF [754 kB]