SPRAWOZDANIE – ZBIÓRKI 2016


KWIECIEŃ 2016

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONEJ PRZEZ FUNDACJĘ PO LUDZKU DO ZWIERZĄT – PRZYJAZNA ŁAPA

Organizator zbiórki: Fundacja Po Ludzku Do Zwierząt – Przyjazna Łapa z siedzibą w Puławach, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy

Nazwa organu i nr pozwolenia: Zbiórka przeprowadzona na podstawie zezwolenia Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, nr 2016/1136/OR

Zbiórka była przeprowadzona na terenie Galerii Zielonej, ul. Lubelska 2 w Puławach w dniu 23 kwietnia 2016r. w następujących formach:
– zbiórka dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich

W wyniku zbierania dobrowolnych datków do puszek kwestarskich pozyskano kwotę 1936,98 zł.
Środki zebrane do puszek zostały wpłacone na konto bankowe Fundacji o numerze 22 2030 0045 1110 0000 0314 0860

W związku z organizacją zbiórki publicznej nie poniesiono kosztów.

Środki zostaną wydatkowane na cele statutowe: zakup karmy i akcesoriów dla zwierząt, wsparcie zwierząt osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, pokrycie kosztów wynajmu lokalu przeznaczonego do organizacji, wolontariatu oraz ubezpieczenia wolontariuszy, wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

INFORMACJA O ZBIÓRCE NA STRONIE MINISTERSTWA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI -> KLIK

W imieniu Fundacji Po Ludzku Do Zwierząt – Przyjazna Łapa

Agnieszka Śniegocka
Prezes Zarządu

Kamil Śniegocki
Wiceprezes Zarządu

SIERPIEŃ 2016

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONEJ PRZEZ FUNDACJĘ PO LUDZKU DO ZWIERZĄT – PRZYJAZNA ŁAPA

Organizator zbiórki: Fundacja Po Ludzku Do Zwierząt – Przyjazna Łapa z siedzibą w Puławach, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy

Nazwa organu i nr pozwolenia: Zbiórka przeprowadzona na podstawie zezwolenia Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, nr 2016/2359/OR

Zbiórka była przeprowadzona na Dożynkach Powiatowych w Kazimierzu Dolnym w dniu 28 sierpnia 2016r. w następujących formach:
– zbiórka dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich

W wyniku zbierania dobrowolnych datków do puszek kwestarskich pozyskano kwotę 512,20 zł.
Środki zebrane do puszek zostały wpłacone na konto bankowe Fundacji o numerze 22 2030 0045 1110 0000 0314 0860

W związku z organizacją zbiórki publicznej nie poniesiono kosztów.

Środki zostaną wydatkowane na cele statutowe: Wsparcie schroniska (zakup karmy, darów rzeczowych, leków, itp.),Wsparcie zwierząt, którymi opiekują się osoby będące w trudnej sytuacji życiowej (zakup karmy, leków, pokrycie kosztów leczenia i sterylizacji/kastracji zwierząt, Zakup paliwa na wyjazdy interwencyjne, Pokrycie kosztów wynajmu lokalu przeznaczonego na organizację wolontariatu oraz ubezpieczenie wolontariuszy.

INFORMACJA O ZBIÓRCE NA STRONIE MINISTERSTWA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI -> KLIK

W imieniu Fundacji Po Ludzku Do Zwierząt – Przyjazna Łapa

Agnieszka Śniegocka
Prezes Zarządu

Artur Kwapiński
Wiceprezes Zarządu