Wyroki Sądowe


 

 

GRZYWNA W KWOCIE 200ZŁ

 

 

3 MIESIĄCE POZBAWIENIA WOLNOŚCI

3 LETNI ZAKAZ TRZYMANIA ZWIERZĄT

NAWIĄZKA W KWOCIE 600ZŁ

 

 

 

6 MIESIĘCY POZBAWIENIA WOLNOŚCI W ZAWIESZENIU NA 2 LATA

50 STAWEK DZIENNYCH GRZYWNY PO 10 ZŁ KAŻDA STAWKA

NAWIĄZKA W KWOCIE 1000 ZŁ

 

 

 

3 MIESIĄCE POZBAWIENIA WOLNOŚCI W ZAWIESZENIU NA 2 LATA

PRZEPADEK KONIA

2 LETNI ZAKAZ POSIADANIA ZWIERZĄT TEGO RODZAJU

NAWIĄZKA W KWOCIE 800 ZŁ