nr 09/13


Miejsce:  Bochotnica

Dnia 21 kwietnia 2013r dostaliśmy zgłoszenie interwencyjne odnośnie zabiedzonego konia w Bochotnicy przy ul. Zamłynie (woj. lubelskie).

Pojechaliśmy pod wyznaczony adres i na miejscu zastaliśmy konia oraz właściciela zwierzęcia. Koń (około 16 letni) budził zastrzeżenia, był wychudzony.

Właściciel poprosił o szansę, i obiecał poprawić stan konia.

Daliśmy 1 miesiąc czasu na poprawę stanu konia, oraz poinformowaliśmy, że do tego czasu koń będzie pod obserwacją. Również poinformowaliśmy, że mimo poprawy stanu konia nadal będzie pod obserwacją i kontrolowany.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

Dnia 05.06.2013r byliśmy na kontroli.

Właściciel tak jak obiecał poprawił stan konia. Koń wygląda dużo lepiej.

Poinformowaliśmy właściciela, że jeszcze nie raz zajedziemy sprawdzić czy konik nadal miewa się dobrze.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

PROTOKÓŁ POKONTROLNY II

Dnia 14 listopada 2013r. do Fundacji trafiło ponowne zgłoszenie odnośnie ponownego zaniedbania konia przez właściciela.

Przeprowadzona wizyta kontrolna potwierdziła zasadność zgłoszenia. Stwierdzono iż na terenie posesji znajduje się niedożywiony koń, zamknięty w pomieszczeniu bez dostępu do wody oraz pożywienia.

Właściciel pomimo dotychczasowych interwencji ponownie dopuścił się zaniedbań zwierzęcia.

W związku z powyższym zostało złożone pismo do Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym o czasowe odebranie zwierzęcia w trybie natychmiastowym oraz zostało złożone zawiadomienie o znęcaniu się nad zwierzęciem do Prokuratury Rejonowej w Puławach.

001527 001528

NOTATKA I

Na wniosek Fundacji PLDZ-Przyjazna Łapa koń został czasowo odebrany właścicielowi przez przez Urząd Miasta Kazimierz Dolny.

Obecnie sprawa toczy się w Sądzie Rejonowego w Puławach w którym działamy w roli oskarżyciela posiłkowego.

I rozprawa odbyła się 7 kwietnia 2014r.

Termin II rozprawy wyznaczono na 14 maja 2014r.

WYROK

Odbyły się 2 rozprawy z czego ostatnia dnia 14 maja 2014r. Natomiast dnia 15 maja 2014r oskarżony został skazany i usłyszał wyrok:

Kara 3 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na 2 lata, przepadek konia, zakaz posiadania zwierząt tego rodzaju na 2 lata oraz nawiązka 800zł na rzecz Fundacji dla zwierząt.

WYROK JEST PRAWOMOCNY.