nr 01/14


Miejsce: Puławy

W sierpniu dostaliśmy zgłoszenie interwencyjne odnośnie psa przebywającego na terenie IUNG w Puławach.

Zgłoszenie tyczyło się zaniedbania psa.

Podczas interwencji stan psa był następujący:

-po prawej stronie pyska czerwone rany, dość świeże.

-uszy gnijące, muchy się za nie biorą

Pies przyjacielski, nie było problemów z podejściem do siatki.

WNIOSKI

Po interwencji o stanie psa została poinformowana Administracja IUNGu, która obiecała zająć się psem i poddać opiece weterynaryjnej.

Na bieżąco będziemy sprawdzali stan psa.

001574 001575 001577
PROTOKÓŁ POKONTROLNY
Dnia 09.09.2014r wolontariusz Fundacji PLDZ-Przyjazna Łapa był sprawdzić jak po naszej interwencji miewa się Killer – pies należący do IUNG w Puławach.

Pies został wyleczony i wygląda na bardziej szczęśliwego niż ostatnio.

001581 001582 001583