INTERWENCJA 02/16


Na początku stycznia dostaliśmy zgłoszenie interwencyjne odnośnie psa przebywającego na posesji przy ul. Kilińskiego w Puławach.

Osoba zgłaszająca interwencję poinformowała nas, że pies często szczeka, przebywa w ciasnej klatce w której nie może się poruszać swobodnie, jest bity i kuli się na widok właścicieli.

Inspektorka pojechała pod wyznaczony adres gdzie zastała właścicielkę psa, która pokazała miejsce przebywania psa. Pies na jej widok reagował radością, nie bał się jej. Gdy właścicielka zbliżyła do niego rękę aby pogłoskach, nie wykazywał oznak strachu.

Pies wizualnie wyglądał dobrze. Przebywał w kojcu w którym może swobodnie się poruszać. Właścicielka poinformowała nas, że psa wypuszcza, aby mógł się wybiegać.

W kojcu znajdowała się ocieplona buda. Pies posiadał dostęp do wody pitnej oraz pokarmu.

W czasie mrozów pies jest przenoszony do garażu. Właścicielka przedstawiła aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.

Reasumując w czasie kontroli pies był w dobrym stanie i nic nie zagrażało jego życiu. Pies posiada dobrą opiekę.

Odnośnie szczekania – właścicielka poinformowała, że pies czasami szczeka, ale taka sytuacja jest od samego początku jak go zaadoptowała ze schroniska.

My nie możemy zabronić psu całkowicie szczekać – taka jego natura

001978 001977 001976 001975