Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Puławach ukonstytuowana


23 czerwca 2016 r. odbyło się I posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Puławach. Rada została powołana przez Zarząd Powiatu Puławskiego jako organ o charakterze opiniodawczo-doradczym, będący przedstawicielem organizacji pozarządowych działających na terenie naszego Powiatu. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Rady wybrali Przewodniczącą, którą została Violetta Nowak.

Rada wybrała również Wiceprzewodniczącą – Kingę Walencik, oraz Sekretarza – Michała Śmicha. W trakcie zebrania odbyła się również dyskusja na temat kieruków działań nowopowołanej Rady oraz zasad współpracy z samorządem powiatowym.

Dla przypomnienia nasza Fundacja należy do PRDPP w Puławach. Naszym reprezentantem jest Patryk Pietrasiak – członek zarządu Fundacji.