Zmiany, zmiany, zmiany… w Zarządzie Fundacji ;)


Uchwałą Fundatora z dnia 04.07.2016r z Zarządu Fundacji Po Ludzku Do Zwierząt – Przyjazna Łapa został odwołany W-ce Prezes Kamil Śniegocki, w jego miejsce został powołany nowy W-ce Prezes Artur Kwapiński.