SPRAWOZDANIE FUNDACJI ZA ROK 2016


Sprawozdanie Fundacji za rok 2016 znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

1. Sprawozdanie merytoryczne -> http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/17528?reporttypeId=14

2. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego -> http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/3472?reporttypeId=20

3. Bilans -> http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/3473?reporttypeId=21

4. Rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny -> http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/1363?reporttypeId=23

5. Dodatkowe informacje i objaśnienia -> http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/3473?reporttypeId=24