SZANUJĘ – NIE MĘCZĘ


Święta Bożego Narodzenia to okres spokoju, radości, spotkania w gronie rodzinnym…. niestety nie dla wszystkich. Dla ryb to ostatni oddech…

W okresie przedświątecznym zaganiani zakupami, przygotowaniami nie zwracamy uwagi w jakich warunkach sprzedaje się ryby, liczy się jedynie by zdążyć go kupić… czy to nie jest egoizm?

Kampania ma na celu uświadomienie że ryba też czuje i cierpi, a przede wszystkim dopilnowanie aby w okresie przedświątecznym ryby były sprzedawane w odpowiednich warunkach.

Ryby to zwierzęta, które czują i cierpią…

SPRZEDAŻ ŻYWYCH RYB

Sposób pakowania musi uwzględniać dobrostan zwierząt oraz wykluczać narażenie ich na niepotrzebne cierpienie.

W pojemnikach z wodą-istotny jest:
*wymiar pojemnika, tak aby ryba mogła przyjąć naturalną pozycję
czas transportu (20min w temp. Powyżej 10°C i 100min w temp. 1-5°C)
*w pojemnikach umożliwiających wykorzystanie oddychania skórne tlenem atmosferycznym
*opakowanie nie może ściśle przylegać do ciała ryby

UŚMIERCANIE

Uśmiercanie powinno być przeprowadzone w sposób humanitarny polegający na zadawaniu minimum cierpienia fizycznego i psychicznego.

Zabronione jest uśmiercanie zwierząt kręgowych, a więc również ryb, przy udziale dzieci lub w ich obecności.

Zaleca się aby miejsce uśmiercania ryb na terenie sklepu było wydzielone np. za parawanem, przenośną ścianką lub innym elementem konstrukcji sklepu.

Miejsce uśmiercania ryb powinno spełniać wszelkie wymogi weterynaryjno-sanitarne.

Baseny i zbiorniki powinny zapewnić rybom właściwe warunki bytowania – dopasowanie wielkości basenu do liczby ryb, właściwe napowietrzenie wody w basenie.

10481922_676227882474932_3642358103146656266_n