9/2018


Jedna ze Spółdzielni Mieszkaniowych zgłosiła nam interwencję przy ul. Leśnej w Puławach.
Pod danym adresem była też Straż Miejska, która przekazała Nam, że zwierzęta są zadbane oraz miały dostęp do wody i pokarmu.
Nasza Karolina udała się na miejsce. Zastała 2 psy, 2 koty i 1 szynszyla.
Wszystkie zwierzęta były w stanie wizualnym dobrym. Nie stwierdzono zaniedbania zwierząt. Podczas naszej wizyty zwierzęta były po jedzeniu (ich wygląd nie wskazywał na głodzenie) oraz miały dostęp do wody pitnej.
Na pierwszej wizycie stwierdzono brak aktualnych szczepień przeciwko wściekliźnie. Z obserwacji zauważono, że rodzinie się nie przelewa oraz mieszkanie jest utrzymywane w niższym standardzie. Właściciele są zżyci ze zwierzętami w związku z powyższym postanowiliśmy sfinansować szczepienie zwierząt. Zwróciliśmy uwagę, aby właściciele trochę wysprzątali mieszkanie, gdyż myślimy, że to jest głównym powodem zgłoszeń. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż od tematów mieszkania jest Spółdzielnia, Sanepid, a nie Fundacje.