Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2017


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2017 DOSTĘPNE JEST NA STRONIE MINISTERSTWA

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego -> http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/9142?reporttypeId=20

Bilans -> http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/9143?reporttypeId=21

Rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny -> http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/3941?reporttypeId=23

Dodatkowe informacje i objaśnienia ->http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/9143?reporttypeId=24

Sprawozdanie merytoryczne -> http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/21541?reporttypeId=14