Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2017


SPRAWOZDANIE Z OPP FUNDACJI ZA ROK 2017 DOSTĘPNE JEST NA STRONIE Narodowego Instytutu Wolności

Wprowadzenie do sprawozdania -> http://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/Search/Print/9142?reporttypeId=20

Bilans –http://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/Search/Print/9143?reporttypeId=21

Rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny -> http://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/Search/Print/3941?reporttypeId=23

Dodatkowe informacje i objaśnienia -> http://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/Search/Print/9143?reporttypeId=24

Sprawozdanie merytoryczne -> http://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/Search/Print/21541?reporttypeId=14

 

Bilans

Rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny

 

 

 

Dodatkowe informacje i objaśnienia