SPRAWOZDANIE Z OPP FUNDACJI ZA ROK 2018


SPRAWOZDANIE Z OPP FUNDACJI ZA ROK 2018 DOSTĘPNE JEST NA STRONIE Narodowego Instytutu Wolności

Wprowadzenie do sprawozdania -> https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/Search/Print/12612?reporttypeId=32

Bilans –> https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/Search/Print/12612?reporttypeId=33

Rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny -> https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/Search/Print/12612?reporttypeId=34

Dodatkowe informacje i objaśnienia -> https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/Search/Print/12613?reporttypeId=35

Sprawozdanie merytoryczne -> https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/Search/Print/3027?reporttypeId=36